تراشیدم....پرستیدم....شکستم

يكي از تازه ترين جنجالهاي به پا شده در محافل حقوق بشر بر عليه ايران ،مساله اعدامهاي سال67 مي باشد. با توجه به اينكه تا به حال هيچ منبع رسمي جمهوري اسلامي اين موضوع را تاييد نكرده است ،در مورد حقيقت ماجرا يا حداقل تعداد اعداميها(كه بعضا هزاران نفر ذكر شده است) ميتوان ترديد كرد.

فارغ از اينكه اين ماجرا حقيقت دارد يا نه، سه نكته در رابطه با اين ماجرا به نظر من قابل تامل است:

1-حكم مرتد

بنا به اظهارات كساني كه خود را نجات يافتگان اين ماجرا ميدانند اشخاص اعدامي دو دسته بودند:مجاهدين خلق و كمونيستها. و كمونيستها بايد به اين سوال كه "مسلمان هستي يا كمونيست؟"جواب ميدادند و در صورت اظهار به كمونيست بودن اعدام ميشدند . (كاري ندارم كه  كمونيسم يك مذهب است يا نه؟و آيا نمي شود كسي هم مسلمان باشد هم كمونيست؟) بحث اصلي من اين است كه آيا حكم افراد مرتد اعدام است؟ آيا در قران و سنت پيامبر براي اعدام افراد مرتد سابقه و منبعي سراغ داريم؟يا بعد و در دوره خلفا اعدام مرتدين سنت شده است؟

2-موضعگيري آقاي منتظري

آيا آقاي منتظري يك آدم شجاع است؟ مسلما نه! واقعيت اين است كه ايشان وضعيت خود را تثبيت شده مي بيند و ميداند كه هر چه بگويد و هر كاري كه بكند وضعيتش نه بدتر ميشود و نه بهتر. بنابراين اينگونه افشاگريها را نميتوان به حساب شجاعت ايشان نوشت ، اگر كه واقعا همچين ماجرايي حقيقت داشته باشد شجاعت واقعي اين بود كه در همان سال 67 ايشان اينگونه اظهارنظرها را ميكرد نه اينكه 17 سال بعد و در حاليكه كشور درگير بحرانهاي سخت خارجي است بخواهد با اينگونه به اصطلاح افشاگريها كشور را در منگنه قرار دهد. نكته جالب اين است كه ايشان نه تنها در آن زمان بلكه تا 17 سال بعد هيچ كلمه اي نگفته و حالا با روي كار آمدن آقاي احمدي نژاد و انتصاب آقاي پورمحمدي به وزارت كشور انگشت اتهام را به سوي ايشان دراز كرده است كه با توجه به اينكه آقاي پورمحمدي در طي اين 17 سال در مناصب مهمي از جمله معاون وزير بوده اند خب ايشان ميتوانست زودتر اين افشاگري را بكند. البته هدف من از اين پاراگراف دفاع از آقاي پورمحمدي يا آقاي احمدي نژاد نيست بلكه موضوع موضع گيريهاي جديد آقاي منتظري است كه خيلي ها تلاش مي كنند ايشان را به عنوان قهرمان براي مردم جا بزنند.

3-بي بي سي

من تعجب ميكنم چرا اين سايت بي بي سي بسته نميشود؟ با توجه به بسته شدن تمام سايتهاي خبري كه به نوعي مخالف سياسي به شمار ميروند از جمله روز انلاين و گويا و حتي بسته شدن موقتي سايت بازتاب ، فعاليت بي بي سي خيلي عجيب است آن هم با اخباري كه كاملا بر عليه نظام است.

+ نوشته شده در  شنبه دهم دی ۱۳۸۴ساعت 15:6  توسط صادق  |